Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Όλες οι αλλαγές στις τιμές

Δείτε τις αλλαγές στις τιμές. Μειώσεις 60-70% σε πολλές κατηγορίες

https://docs.google.com/file/d/0B39DmB1oywkoTDhoOGJ6SFhSb1M5VXZNQk0wdmkxdw/edit

Θα είναι το μεγαλύτερο χτύπημα που έχει δεχτεί ο κλάδος....

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Νέος κατάλογος παθήσεων τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με 10% ή 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου

ΣΝ με 25%

Δυσλιπιδαιμία με 25%ΣΔ τύπου Ι με 0%

ΣΔ τύπου ΙΙ με 10%

Αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/12 (ΦΕΚ – 497 Β/28-2-2012): Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4025/2011 «Ανα­συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναρδιάθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες δια­τάξεις». (ΦΕΚ Α΄228).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:
Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:
Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:
1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες
2. Άποιο διαβήτη
3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια
4. Συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία, δερματομυοσίτη, αγγειίτιδες, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα
5. Οστεοπόρωση και νόσο Paget
6. Μυασθένεια
7. Φυματίωση
8. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
9. Κληρονομικό αγγειοοίδημα
10. Αδένωμα υπόφυσης
11. Ελκώδη κολίτιδα, νόσο GROHN, σύνδρομο βραχέως εντέρου
12. Κίρρωση του ήπατος
13. Συγγενή ιχθύαση
14. Νόσο του WILSON
15. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:
1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
3. Ψυχώσεις
4. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
5. Mεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία
6. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία - θρομβοπενική πορφύρα
7. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
8. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
9. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)
10. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)
11. Αγγειοπάθεια BURGER
12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot
13. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
14. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)
15. Γλυκογονίαση – γλυκογονίαση τύπου ΙΒ
16. Νόσο Gaucher
17. Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση
18. Πνευμονική υπέρταση
19. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4
20. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμο­κάθαρση
21. Νόσο Niemann-Pick τύπου C
22. Υπερφαινυλαλανιναιμία
23. Σκλήρυνση κατά πλάκας
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί.
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής, θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ATC» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότη­τας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους ΦΚΑ, στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποίησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και στους ΦΚΑ.
Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα.
Δεν καταβάλλεται συμμετοχή, για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμα­κα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολι­ασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Renvela μόνο από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ (ισχύς από 16/1/2012)

Με μια κρυφή εγκύκλιο το Renvela δίνεται πια μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
Εγκύκλιος (.pdf) εδώ

  • Κεντρικό Φαρμακείο,
  • Παράρτημα Κ.Φ.Θεσσαλονίκης,
  • Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς (Μπουμπουλίνας)
Άντε και σ' άλλα με υγεία.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ενημέρωση ΠΦΣ για τα αποτελέσμτα της συνάντησης 3-1-2012

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου με Κυβερνητική Αντιπροσωπεία (κ.κ. Κουτρουμάνης, Σαχινίδης,Τιμοσίδης, και Βουδούρης)

Συζητηθήκαν 3 Θέματα:
1. Ημερομηνία πληρωμής ΕΟΠΥΥ. Επιβεβαιώθηκε η πληρωμή συνολικά 200.000.000 Ευρώ (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) ΓΙΑ 5/1/12 Η επόμενη πληρωμή ορίστηκε για 13/2/2012.

2. Ο ΟΓΑ από 1/2/2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ. Όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός κ. Κουτρουμάνης η πληρωμή συνταγών μηνός Νοεμβρίου θα γίνει την 23/ 1/2012.

3. Την Πέμπτη 5/1/2012 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την συμμετοχή Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Εργασίας με τους Εκπροσώπους της Βιομηχανίας προκειμένου να ανοίξει η πίστωση.

4. Ως προς τα παλαιά χρέη του ΟΠΑΔ: Το Υπουργείο Οικονομικών στο επικείμενο Νομοσχέδιο που κατατίθεται τις επόμενες μέρες αναλαμβάνει τα χρέη του ΟΠΑΔ και όσα χρέη ενδεχομένως έχει ο ΟΑΕΕ προς τα φαρμακεία. Οι όροι της συμφωνίας είναι οι εξής: Μέρος των χρεών (περίπου 45 εκατ. ) που αντιστοιχεί σε πληρωμή ενός μηνός του ΟΠΑΔ θα πληρωθεί αμέσως μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου
Το υπόλοιπο μέρος θα πληρωθεί με την καταβολή της α΄ δόσης της Δανειακής Σύμβασης και με ανώτατο χρονικό σημείο την 30/3/2012. Δεν θα γίνει εκκαθάριση των συνταγών και έναντι αυτού θα γίνει κράτηση 3,5%. Για την κράτηση θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο ώστε να εκπέσει από την Εφορία.

 5. Δεν συζητήθηκε το θέμα του κέρδους και εκπτώσεων προς τα φαρμακεία για τα οποία θα γίνει ειδική συνάντηση εντός του Ιανουαρίου με το Υπουργείο Υγείας.

 Κατόπιν αυτών :

  • Επειδή ικανοποιήθηκε τόσο το κρίσιμο θέμα των άμεσων πληρωμών ΕΟΠΥΥ, 
  • Επειδή ικανοποιήθηκε (εντός των πλαισίων του εφικτού) το κρίσιμο θέμα των οφειλομένων του ΟΠΑΔ 


Το ΔΣ του ΠΦΣ θεωρεί θετικές τις εξελίξεις και καλεί τους ΦΣ να αποφασίσουν άμεσα εντός της αυριανής μέρας, για τη στάση τους.

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Φαρμακοποιοί επί ποδός πολέμου


Έτοιμοι για σύγκρουση με το υπουργείο Υγείας είναι οι φαρμακοποιοί μετά την ανακοίνωση του Ανδρέα Λοβέρδου για μείωση του ποσοστού κέρδους τους μέσα στις επόμενες ημέρες από το 18% που είναι σήμερα, στο 15%.
Ο πανελλήνιος φαρμακευτικός σύλλογος, που σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων, έχει αποφασίσει την αναστολή της πίστωσης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1η Ιανουαρίου, σχεδιάζει δυναμικές κινητοποιήσεις με αφορμή και τη μείωση του ποσοστού κέρδους.
Τις επόμενες ημέρες, τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Εργασίας πρόκειται να ανακοινώσουν μέτρα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία, τα τελευταία δύο χρόνια μειώθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο 650 εκατομμύρια ευρώ, από 5,4 δισ που ήταν το 2009.
Στόχος για το 2012 είναι η φαρμακευτική δαπάνη να μειωθεί ακόμη κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ και να φτάσει τα όρια του 2004, δηλαδή στα 2,5 δισεκατομμύρια. Ήδη πάντως ανακοινώθηκε ότι από τις 15 Ιανουαρίου θα ισχύει η τρίτη υποτιμολόγηση φαρμάκων με μειώσεις κατά μέσο όρο 6%, από την οποία θα επωφεληθούν ταμεία και ασφαλισμένοι.
Παράλληλα, με σκοπό τον εξορθολογισμό των δαπανών, ο ΕΟΦ έχει εισηγηθεί στα υπουργεία υγείας και εργασίας να καθορίζεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων με βάση το φάρμακο και όχι την πάθηση, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια ώρα, και οι προμηθευτές υλικών απειλούν να διακόψουν την πίστωση σε νοσοκομεία από τις 9 Ιανουαρίου, λόγω των οφειλών του ΕΣΥ που, όπως υποστηρίζουν, ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας, που θα έχει σύντομα συνάντηση με τους προμηθευτές γίνονται προσπάθειες μέχρι τέλος του έτους να πληρωθούν 400 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσθηκαν πρόσφατα από επιχορηγήσεις και ταμεία. Επίσης, ακόμη 400 εκατομμύρια θα δοθούν τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου από επιχορηγήσεις του 2012. Σκοπός είναι να πληρωθούν οι οφειλές του 2010 και του πρώτου εξαμήνου του 2011 μέσα στον Ιανουάριο.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΥ


Από 1/1/2012 όλοι σε όλα ... πάει κι αυτόΤετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΔΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας σύσκεψη με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη λειτουργία των φαρμακείων. Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Αναπληρωτή Τομεάρχη Υγείας κ. Μανώλη  Αγγελάκα έλαβαν μέρος οι Πρόεδροι του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.  Θεόδωρος Αμπατζόγλου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Κων/νος  Λουράντος, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά κ. Κων/νος Κούβαρης και ο  Γραμματέας  της ΕΚΟ Φαρμακοποιών κ. Στέλιος Καλογερόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν  οι τελευταίες ανακοινώσεις  του Υπουργείου Υγείας και οι εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου αναφορικά με τη λειτουργία  των φαρμακείων [ ωράριο λειτουργίας, περιορισμός ποσοστού κέρδους φαρμακοποιών κλπ ]. Οι εκπρόσωποι του κλάδου τόνισαν ότι η εφαρμογή και νέων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούν στον αφανισμό των φαρμακοποιών ως λειτουργών της  δημόσιας υγείας. 

Μετά τη σύσκεψη, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας κ. Μανώλης Αγγελάκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Ο Υπουργός Υγείας με τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις του σχετικά με το ωράριο  λειτουργίας των φαρμακείων, αλλά και με τα αλληλοσυγκρουόμενα μέτρα που κατά καιρούς εξαγγέλλει, οδηγεί τους φαρμακοποιούς στην  εξόντωση. Η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει το ρόλο και την προσφορά των φαρμακοποιών στη δημόσια υγεία και θα αντιταχθεί σε μέτρα που οδηγούν στον αφανισμό τους και την παράδοση της λιανικής διανομής των φαρμάκων σε καρτέλ. Ο περιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης, που είναι επιθυμητός από όλους, δεν μπορεί να γίνει με αποφάσεις που απαξιώνουν το ρόλο των φαρμακοποιών, τους οδηγούν σε φυσική εξόντωση και παραγνωρίζουν τη διαχρονική τους σχέση και προσφορά προς το κοινωνικό  σύνολο».