Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Κλαδικές Στοχεύσεις : «Τα φαρμακεία στην ΕΕ-27 και στην Ελλάδα»

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12434&subid=2&pubid=71157147

H ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εισέρχεται πλέον δυναμικά και στο χώρο των μελετών αγοράς επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τη νέα σειρά μελετών αγοράς, η οποία κυκλοφορεί κάτω από τη διακριτική ονομασία Κλαδικές Στοχεύσεις. H πρώτη από αυτές αφορά στα φαρμακεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών και στην Ελλάδα.
Η μελέτη παραθέτει στοιχεία για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των φαρμακείων, σε κάθε μια από τις χώρες της ΕΕ-27 ξεχωριστά, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική αγορά και εξετάζει τις προοπτικές του κλάδου, χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες μεθοδολογίες.
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:
Το ποσοστό συμμετοχής των φαρμακείων στη συνολική φαρμακευτική αγορά, για τις χώρες της ΕΕ-27, ανέρχεται στο 76,5%, ενώ στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των φαρμακείων διαμορφώνεται στο 73,7%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται περίπου 440.000 φαρμακεία, με την Ελλάδα να αποτελεί τη χώρα με τα περισσότερα φαρμακεία, αναλογικά με τον πληθυσμό της, εμφανίζοντας ταυτόχρονα την πιο ομοιόμορφη κατανομή από όλες τις χώρες της ΕΕ.
Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών φαρμακείων εκτιμάται περίπου σε 11.500 το 2010, με αναλογία ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους περίπου.
Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-27, η λιανική πώληση του φαρμάκου είναι αυστηρά ρυθμιζόμενη και οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, στο χωροταξικό και στο πληθυσμιακό, όπως επίσης και στη στελέχωσή τους, στην τιμολόγηση των φαρμάκων και στη συνταγογράφηση.
Η Ελλάδα φαίνεται να εμφανίζει ομοιότητες όσον αφορά στα χαρακτηριστικά λειτουργίας φαρμακείων με τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, καθώς και την Ιταλία.
Ο κύκλος εργασιών των φαρμακείων στην Ελλάδα, διαμορφώνεται από τις πωλήσεις φαρμάκων, οι οποίες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 75,0% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά σε πωλήσεις καλλυντικών, παραφαρμακευτικών, ορθοπεδικών και άλλων προϊόντων.
Το καθαρό περιθώριο κέρδους ενός μέσου φαρμακείου διαμορφώνεται σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΣΤΟΧΑΣΙΣ περίπου στο 8%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου