Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

ALAPIS

11/6/2010
10:10
Στην πώληση των δραστηριοτήτων της που δεν σχετίζονται με το ανθρώπινο φάρμακο προχώρησε η Alapis.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υλοποιώντας τη στρατηγική της αναφορικά με την εστίαση και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης στον κλάδο ανθρώπινου φαρμάκου, προχωρά στην πώληση του Κλάδου Καλλυντικών και Υγρών απορρυπαντικών, του κλάδου Κτηνιατρικών και του κλάδου Ιατροτεχνολογικών και Ορθοπεδικών βοηθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία προχώρησε στην πώληση του 100% των μετοχών των εταιρειών Γερολυμάτος Prestige SPA΄S Κέντρα Αισθητικής ΑΕΒΕ, Γερολυμάτος Cosmetics Α.Ε., Beauty Works Α.Ε., PROVET A.E. , Gerolymatos Animal Health A.E., Alapis Medical

and Diagnostics Α.Ε., Μέντιμεκ Α.Ε. καθώς και του 99,66% των μετοχών της Κτηνιατρική Προμηθευτική Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος που ανήλθε στα 144,7 εκατ. ευρώ.

Οι ανωτέρω επιχειρηματικές κινήσεις προσφέρουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να επικεντρώσει τη στρατηγική της στον κύριο τομέα των δραστηριοτήτων της, που είναι το ανθρώπινο φάρμακο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανθρώπινο φάρμακο στο α΄ τρίμηνο του 2010 αντιπροσώπευε σε επίπεδο ομίλου το 74,3% των πωλήσεων, το 84,7% του EBITDA και το 90,4% του EBIT. Μέσα στην παρούσα χρηματοοικονομική συγκυρία, η εταιρεία ενδυναμώνει τον ισολογισμό της ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που υπάρχουν στον κλάδο του φαρμάκου.

Το Δ.Σ. της εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την στρατηγική εστίαση στο ανθρώπινο φάρμακο, προχώρησε στις προαναφερθείσες κινήσεις με γνώμονα την ενίσχυση και επιτάχυνση της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδιασμού. Για τις συναλλαγές αυτές η εταιρεία όρισε την Deutsche Bank να γνωματεύσει περί του δικαίου και ευλόγου του τιμήματος (Fairness Opinion), η οποία γνωμάτευση - βασισμένη στους όρους που εμπεριέχονται - παραδόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου